درود

من رضا جوادزاده طباطبایی (مشهور به Chris Marshal ) هستم. معلم، کوچ، نویسنده و مشاور حوزه ی کسب و کار و رشد فردی.

مدیرعامل سازمان ذهن خلاق و اولین میزبان رویداد بامداد نوآورانه (CreativeMornings) مشهد هستم.

شعار من (زندگی متفاوت) است

علاقه‌ی شخصی من در ایجاد محیطی خلاق و رشد پذیر با اجتماعی آگاه و همدل است و با توجه به همین رسالت در زمینه‌های

  • تدریس
  • مشاوره
  • کوچ زندگی (Life Coaching)

فعال هستم.

کوچ زندگی برای افراد موفق، مشاور به شرکت‌های نوپا و معلم کسب و کار برای مدیران و کوچ کسب و کار برای سازمان‌ها و مدیران حرفه‌ای هستم.

درباره رضا ج. طباطبایی