360-Strategic

برای داشتن رشد فردی یا رشد سازمان نیاز به تهیه‌ی برنامه‌ و استراتژی مدون است.

هچنین باید روشی داشت تا تضمین شود که این برنامه و استراتژی جامع و قابل اجرا است،

و مطمئن شویم اجرای این استراتژی دقیقا منطبق بر اهداف فردی و سازمانی است.

 در این کتاب روشی نو‌آورانه برای تهیه‌ی یک برنامه و استراتژی جامع معرفی شده که با آموزش آن به افراد به آنها کمک می‌کنید تا با اطمینان برای آینده حرکت کنند.

از طرفی در این کتاب روشی معرفی شده تا تضمینی برای اجرای آن تا انتها باشد. در صورت نیاز به دریافت این کتاب و فراگیری این روش خلاقانه با من در ارتباط باشید.

در صورت تمایل به تهیه‌ی نسخه‌ی چاپی میتوانید با من در ارتباط باشید.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .