همکاری با من (رضا ج. طباطبایی)

بنده با تیم‌های مختلفی در ارتباط هستم، که اکثر آنها در جستجوی افراد متخصص و حرفه‌ای می باشند. در صورتی که تمایل دارید شما را به آنها معرفی کنم با ورود به وب سایت زیر و کامل کردن فرم اطلاعات، خود را به بنده معرفی نمایید تا در جهت ارتباط با شما اقدام نماییم.
همینطور در اینستا گرام با هشتگ .#هوشمندخلاق یک کلیپ در مورد معرفی خودتان ارسال کنید. در این سلفی یا ویدیو نهایت خلاقیت و حرفه‌ای بودن خود را نشان دهید.