فرآیندهای مدیریت دانش متاثر از دولت الکترونیک
فرآیندهای مدیریت دانش متاثر از دولت الکترونیک

مدیریت دانش یک جزء مهم در بیشینه سازی اثربخشی و بهینگی رویه‌های سازمانی و کاهش چشمگیر هزینه‌های بازآموزی نیروی انسانی و هزینه‌های مربوط به انتقال تجربه است.

در این کتاب به بررسی اثر مدیریت دانش بر دولت الکترونیک که با استفاده از کتب و مقالات علمی می‌باشد، پراخته شده.

مدیران و مسولانی که در سطح دولتی و نهادهای بزرگ فعال می‌باشند می‌تواند از نتایج بدست آمده از آن در طراحی سیستم‌ها و عملکردهای سازمانی جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های جاری استفاده نمایند.

در صورت تمایل به تهیه نسخه‌ی چاپی می‌توانید با من در ارتباط باشید


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .