برای روند اقدامات یک شرکت یا سازمان و هچنین برای رشد آن نیاز به برنامه‌ و استراتژی جلمع،

همه‌جانبه و قابل اجرا دارید.

360-Strategic
کتاب برنامه‌ریزی 360 درجه(سازمان‌ها)

استراتژی که به صورت کوتاه‌ مدت تا بلند مدت در آن دیده شده باشد واز رسیدن به هدف با استفاده از این استراتژی بتوان اطمینان داشت.

در این کتاب روشی نو‌آورانه معرفی می‌شود تا بتوان یک استراتژی جامع برای جوانب مختلف یک مجموعه به مجری که مستقیما در جهت هدف سازمان باشد طراحی کرد.

از طرفی روشی برای تضمین اجرای آن و اطمینان از اثربخی آن معرفی شده است.

جهت طراحی یک استراتژی حرفه‌ای و یا در صورت تمایل به تهیه‌ی نسخه‌ی چاپی کتاب با من در ارتباط باشید.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .