هر استارت‌آپ‌ با یک هدف و یک نو‌اوری تاسیس می‌شود و از آغاز راه نیاز به یک برنامه‌ی مدون دارد.

360-Strategic
کتاب برنامه‌ریزی 360 درجه

باید به روشی حرفه‌ای یک استراتژی دقیق و همه‌جانبه برای خود طراحی کند که مستقیما به سمت هدف باشد.

یک استارتاپ نوپا زمانی برای ریسک روی برنامه‌های نامشخص یا مبهم را ندارد و باید با برنامه‌ای دقیق و بدون ریسک حرکت کند به طوری که به همه‌ی جوانب توجه شده باشد.

در این کتاب روشی نو‌آورانه معرفی می‌شود تا بتوان یک استراتژی جامع برای جوانب مختلف یک استارت‌آپ به نحوی که مستقیما در جهت هدف باشد طراحی کرد.

از طرفی روشی برای تضمین اجرای آن و اطمینان از اثربخشی آن معرفی شده است.

جهت طراحی یک استراتژی حرفه‌ای و یا در صورت تمایل به تهیه‌ی نسخه‌ی چاپی کتاب با من در ارتباط باشید.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .