اعتماد عمومی و ارتباط آن با دولت الکترونیک
اعتماد عمومی و ارتباط آن با دولت الکترونیک

در این کتاب که براساس کتب و مقالات آکادمیک می‌باشد به برسسی رابطه‌ی بین اعتماد جامعه با دولت الکترونیک و اثرات آن پرداخته‌ام.

با بررسی مفاهیم و اجزای مربوط به شکل گیری اعتماد و بررسی ساختار های دولت الکترونیک، در این کتاب رابطه‌ی این دو بررسی شده و درخصوص چگونگی افزایش بهره‌وری و کارایی سیستم های دولت الکترونیک بحث شده است.

این کتاب مناسب افراد و مسولانی است که در سطح دولتی و شهری فعال می‌باشند.

در صورت تمایل به تهیه‌ی نسخه‌ی چاپی میتوانید با من در ارتباط باشید.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .