کتاب اصول رهبری در تیم‌ها

کتاب اصول رهبری در تیم‌ها (همکاران): هر تیمی نیاز به یک رهبر دارد و برای تحقق اهدافش نیازمند به یک فرد با خصوصیت‌های  عالی رهبری دارد.

با آموزش مهارت رهبری به مدیران به آنها کمک کنید تا تیم خودرا به روشی حرفه‌ای در سطح رهبران سازمان‌های بزرگ هدایت کنند.

در این کتاب با خصوصیت‌های مهم یک رهبر در تیم‌های آشنا می‌شوید و می‌توانید آن را در مشاوره به مدیران استفاده نمایید.

جهت فراگیری فنون و تکنیک های رهبری و در صورت تمایل به تهیه‌ی نسخه‌ی چاپی با من در ارتباط باشید.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .