کتاب اصول رهبری در تیم‌ها

کتاب اصول رهبری در تیم‌ها(ویژه مدیران): بخشی از مسئولیت‌های سنگین یک مدیر، رهبری مجموعه‌ی تحت فرماندهی اوست.

مسئولیت

رهبری دارای اصول و تکنیک‌هایی است که فراگیری آن موجب دوام نامحدود یک شرکت یا سازمان می‌شود.

در صورت تمایل به تهیه‌ی نسخه‌ی چاپی میتوانید با من در ارتباط باشید.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .