کتاب اصول رهبری در تیم‌ها(سازمان‌ها)

کتاب اصول رهبری در تیم‌ها(سازمان‌ها): سازمان‌های بزرگ، برای تضمین ثبات عملکرد و استحکام سازمان نیاز به رهبری با خصوصیت های یک رهبر برجسته دارند.

به این ترتیب سازمان مسیرش مشخص می‌شود و بقای آن تضمین می‌گردد.

جهت فراگیری اصول و فنون رهبری و یا آموزش آن به مدیران ارشد سازمان و در صورت تمایل به تهیه‌ی نسخه‌ی چاپی کتاب با من در ارتباط باشید.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .