کتاب اصول رهبری در تیم‌ها

کتاب اصول رهبری در تیم‌ها(استارت‌آپ ها): هر تیم با رهبری یک فرد شایسته به سبکی اصولی توانایی رسیدن به اهدافش را پیدا می‌کند.

رهبر باعث می‌شود تیم و سازمان به سمت هدفش حرکت کند و باعث ایجاد استقامت در تیم می‌شود که نتیجه‌ی ان دوام نامحدود آن تیم یا سازمان خواهد شد.

در صورت تمایل به فراگیری اصول و تکنیک های رهبری و یا در صورت تمایل به تهیه‌ی نسخه‌ی چاپی با من در ارتباط باشید.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .