ویژگی های یک رهبر موثر

رهبری موثر شامل به نمایش گزاشتن یک شخصیت قوی است.رهبران صداقت،درستکاری،قابل اعتماد بودن و اخلاق را به نمایش میگزارند.

 • رهبران مطابق گفته های خود عمل میکنند و مسئولیت موفقیت دیگران ذر سازمان را بر عهده دارند.
 • یک رهبر قوی دارای مهارت های ارتباط شفاف است.
 • رهبر با اعضای سازمان صحبت می کند،به آنها گوش می دهد،به سوالات و نگرانی هایشان پاسخ می دهد و با آنها همدلی می کند.
 • رهبران از مهارت های ارتباطی موثر برای پیشبرد اهداف سازمان و دستیابی به موفقیت های جدید استفاده می کنند.
 • رهبران واقعی میدانند که اهداف سازمان چیست و اقدامات لازم برای رسیدن به آنها را برنامه ریزی می کننند.
 • به تصویر کشیدن آنچه که ممکن است،دنبال کردن مسیر حرکت صنعت و ریسک پذیر بودن برای رشد کسب و کار همه از الزامات یک رهبر است.
 • یک رهبر موثر خوش بین است و با این کار انرژی مثبت را به کارکنان منتقل می کنند.
 • رهبران خوب حمایت کننده اند و به فکر رفاه دیگران هستند.
 • رهبران به چالش ها پاسخ می دهند و وقتی کار ها به هم میریزد نقش اطمینان بخشی و روحیه دادن به کارکنان را بر عهده دارند.
 • رهبران راه هایی را کشف می کنند که کارکنان بتوانند با یکدیگر همکاری کنند تا به حداکثر عملکرد برسند.

همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .