ویژگی های سخنرانی خوب
ویژگی های سخنرانی خوب

سخنرانی خوب دارای چند ویژگی است که میتواند از طریق کلمات گفتاری در مقابل مخاطبانی که در یک جلسه،سمینار یا کنفرانس جمع شده اند پیامی را ارائه دهد.بنابراین سخنرانی به عنوان یک رسانه مهم برای ارائه اطلاعات در جلسات،اجتماعات سیاسی یا تجاری است.با این حال یک سخنرانی زمانی موثر تر میشود که ویژگی های زیر را ارائه کند:

  1. دارای وضوح باشد
  2. مشخص بودن پیام
  3. جالب و جذب کننده باشد
  4. رسمی نباشید
  5. عاری از احساسات
  6. استفاده از زبان بدن
  7. اطمینان از مشارکت مخاطبان
  8. آهسته صحبت کنید

دارای وضوح باشد

وضوح ویژگی اساسی یک سخنرانی خوب است.سخنرانی باید واضح و روشن باشد تا مخاطبان بتوانند آن را درک کنند.اگر به اندازه کافی روشن نباشد که معنی خود را برای مخاطب بیان کند بی اثر میشود.

مشخص بودن پیام

پیام سخنرانی باید مشخص و مربوط به موضوع باشد زیرا مخاطب با یک سخنرانی طولانی بی تاب میشود از این رو گفتار باید تا حد ممکن مختصر باشد ولی توجه کنید که نباید ناقص باشد.

جالب و جذب کننده باشد

یک سخنرانی خوب باید به روشی جذاب و دلنشین ارائه شود تا مخاطبان انگیزه گوش کردن را داشته باشند.به منظور زیبا جلوه دادن سخنرانی میتوان به داستانها،مثالها،نقل قول ها و جوک های مختلف استناد کرد.

رسمی نباشید

اگر چه سخنرانی یک آدرس رسمی است،اما باید به صورت شخصی و غیر رسمی ارائه شود.

عاری از احساسات

یکی دیگر از ویژگیهای یک سخنرانی خوب این است که سخنرانی شما باید به روشی بی طرفانه و غیر احساسی بیان شود.احساسات ممکن است مخاطب را از موضوع اصلی دور کند.

استفاده از زبان بدن

گفتار خوب با زبان بدن همراه است بنابراین هنگام سخنرانی ،سخنران باید از نشانه های غیر کلامی مختلف استفاده کند.

اطمینان از مشارکت مخاطبان

سخنرانی خوب مشارکت مخاطبان با سخنران را تضمین میکند.

آهسته صحبت کنید

یک سخنرانی ایده آل سخنرانی است که آهسته و با لحن معمول بیان شود،این نوع به مخاطب کمک میکند که پیام را به وضوح بشنود و درک کند.

این بدان معناست که مخاطبان از طریق گوش دادن موثر ابراز همبستگی خود با سخنران را تضمین میکنند‌.اگر سخنرانی شما نتواند به کادر های تائید این ویژگی ها برسد آنگاه قدرت خود را از دست میدهد ولی اگر به اندازه کافی خوب انجام شود باعث می شوید مخاطب زمین را برای شما حرکت دهد.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .