همدلی: به معنای درک دنیاس  شخص طرف مقابل انگار که دنیای خودمان است و البته قید انگار مهم است و نباید از بین برود.

اثرات همدلی:

1ـ عامل پیشگیری بسیاری ازرفتارهای ناخوشایند میشود.

2ـدر طرفین احساس خوشایند و مثبت ایجاد میکند.

3ـبه اخذ تصمیم های مهم تر کمک میکند.

4ـباعث جلوگیری از بسیاری از تعارضات و سوتفاهم ها میشود.

راه های افرایش مهارت های همدلی:

شنونده خوبی بودن:گوش کردن فعال اساس و مقدمه هرنوع ارتباط سالمی است.اکر به گفته دیگران توجه معناداری داشته باشیم برخوردی همدلانه نشان خواهیم داد.

استفاده از تکنیک انعکاس:

انعکاس احساسات:یکی از تکنیک های همدلی این است که بتوانیم بخش های احساسی که فرد روی ان تاکید دارد را به او انعکاس دهیم مثلا استفاده از جملات کوتاهی مانند:

((به نظر میرسد که این موضوع برای تو حائذ اهمیت است.)) یا ((خوشحالم که خوشحالی)).

انعکاس محتوا:گاهی حرف های ظرف مقابل حاوی احساسات خاصی نیست به عنوان مثال ممکن است فردی درباره معامله ای صحبت کند در این وضعیت ما اطلاعاتی را دریافت میکنیم که میتوانیم به او به این شکل انعکاس دهیم:

((عجب پس در این قسمت از شهر قیمت زمین پایین است و یا…)).لازم نیست که عین کلمات او باشد مهم این است که محتوا منتقل شود.

نصیحت نکردن :

در اکثر موارد افراد راه درست را میدانند.آنچه انسان ها به شدت نیاز دارند به اشتراک گذاشتن درد هاست. درد ها پس از آنکه با افراد همدل در میان گذاشته میشود قدرت خود را از دست میدهد پس اجازه دهید دیگران درد هایشان را مظرح کنند.

اگر راهنمایی یا کار گشایی که به درستی آن ااعتقاد دارید در نظرتان هست آن را ارائه دهید اما از توصیه های کلیشه ای تکراری و نصیحت هایی که نتیجه ای جز خستگی و آزردگی برای طرف مقابلتان ندارند خودداری کنید.

تهعصب نداشتن و احترام به عقاید مختلف:

درک تنوع افراد جامعه و تحمل نظرات مخالف دیگران امکان تعاملات سازنده اجتماعیتان را بالا میبرد و همچنین علاوه بر ایجاد همدلی با قشر گسترده ای از جامعه ودیدتان را در جامعه وسیع کند.فراموش نکنید شنیدن یک عقیده مخالف به معنای پذیرفتن آن نیست.

تلاش در جهت رشد شخصی:

در نهایت اینکه کار کردن روی رشد شخصی و حل مشکلات روانی خود از جمله عواملی هستند که در  رشد روانی.اجتماعی و اخلاقی شما موثرند.هر فعالیتی که منجر به رشد انسان در یکی از جنبه های روانی هیجانی و اخلاقی شود بر میزان همدلی او و داشتن زندگی موفق تاثیر دارد.

همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .