مهارت های حل مسئله

وقتی کارفرمایان در مورد مهارت حل مسئله صحبت میکنند،اغلب به توانایی مدیریت شرایط دشوار یا غیر منتظره،در محل کار و همچنین چالش های پیچیده تجاری اشاره میکنند.سازمانها به افرادی اعتماد میکنند که می توانند هر دو نوع شرایط را ارزیابی کنند و با آرامش راه حل هارا پیدا کنند.مهارت حل مسئله ویژگی هاهیی است که شمارا قادر به انجام چنین کاری میکند.علاوه بر آنکه مهارت های حل مسئله برای کارفرمایان مهم است در زمینه های دیگر زندگی مانند ایجاد رابطه و تصمیم گیری روزمره نیز بسیار مفید است.

مهارت های حل مسئله چیست؟

مهارت های حل مسئله به شما کمک میکند منبع یک مشکل را تعیین کنید و یک راه حل مناسب پیدا کنید.

گرچه مهارت حل مسئله اغلب به عنوان مهارت جداگانه شناخته میشود اما مهارت های مرتبط دیگری نیز وجود دارند که به این توانایی کمک میکند.

مثال هایی از مهارت های حل مسئله:

پژوهش:

تحقیق مهارت مهمی است که به حل مسئله مربوط میشود و شما به عنوان کسی که یک مسئله را حل میکند باید قادر باشید علت مسئله را شناسایی کنید و آن را به طور کامل درک کنید.شما میتوانید با همفکری با سایر همکاران و اعضای تیم یا کسب دانش از طریق شرکت در دوره ها و کلاس ها اطلاعات مربوط به یک مشکل را جمع آوری کنید.

تحلیل و برسی(آنالیز):

اولین قدم برای حل هر مسئله تجزیه و تحلیل وضعیت است.آنالیز به شما کمک میکند که مشکل را درک کنید و به طور موثر راه حل هایی را ایجاد کنید.

تصمیم گیری:

در نهایت شما باید تصمیم بگیرید که چگونه مشکلات به وجود آمده را حل کنید.مهارت تجریه و تحلیل جامع میتواند به کسانی که تجربه کمتری در پرونده خود دارند کمک کند همچنین ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که مناسب است مدت زمانی را به حل مسئله اختصاص دهید یا موضوع را به شخصی با تجربه انتقال دهید.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .