شش مهارت برتر رهبری
شش مهارت برتر رهبری

در اینجا لیستی از مهارتهای رهبری وجود دارد که ممکن است برای هرکسی که متقاضی کار است یا به دنبال پیشرفت در حرفه خود است ارزشمند است.

  • قاطعیت
  • یکپارچگی
  • ایجاد رابطه یا تیم سازی
  • حل مسئله
  • قابل اطمینان بودن
  • توانایی آموزش و منتورینگ

قاطعیت:

رهبران مؤثر کسانی هستند که میتوانند با اطلاعاتی که دارند به سرعت تصمیم بگیرند.تصمیم گیری مؤثر با زمان و تجربه می آید.

درحالی که شما با صنعت خاص خود آشنا هستید،میتوانید سریعتر تصمیم بگیرید درحالی که ممکن است تمام اطلاعات لازم را نداشته باشید.قاطعیت به عنوان یکی از مهارت های ارزشمند رهبری دیده میشود زیرا میتواند به حرکت سریع تر پروژه و بهبود کارایی کمک کند.

یکپارچگی:

یکپارچگی اغلب به عنوان درستی یا صداقت دیده میشود اما در بسیاری از موارد به این معناست که با یک مجموعه از ارزش های قوی روبرو هستیم.یکپارچگی در محل کار به اتخاذ تصمیم های اخلاقی و حفظ وجه مثبت کمپانی منجر میشود.

همه کسب و کارها دنبال استخدام کارگرانی هستند که قابلیت یکپارچگی قوی دارند.

داشتن یکپارچگی به عنوان یک رهبر صادقانه ترین و منصفانه ترین نتیجه را رقم میزند و همچنین یک الگوی قوی و مثبت برای افراد تیم است.

ایجاد رابطه یا تیم سازی:

رهبری مستلزم توانایی ساخت و نگهداری یک تیم قوی از افرادی است که برای رسیدن به یک هدف مشترک کار میکنند.

تیم سازی به سایر مهارت های رهبری نیازمند است،مانند مهارت های ارتباطی مؤثر و حل تعارض است.

تیم سازی به طور بالقوه یکی از مهارت های رهبری است زیرا ارتباط،وظایف،مسئولیت ها و اهداف را مؤثر تر میکند.

حل مسئله:

رهبران خوب کسانی هستند که در حل مسائلی که در کار به وجود می آید مهارت دارند.

حل مؤثر مسئله اغلب نیاز به حفظ آرامش و شناسایی راه حل های گام گام دارد.

مهارت های حل مسئله میتواند به رهبر کمک کند تا سریع تصمیم بگیرد ،موانع را با تیم خود حل کند و به اطمینان میرسد که پروژه ها به موقع به اتمام میرسند.

قابل اطمینان بودن:

قابل اطمینان بودن در رهبری به این معنی است که مردم میتوانند به شما اعتماد کنند.

یک فرد مورد اعتماد برنامه های خود را محقق میسازد و به وعده های خود عمل میکند. روابط ایجاد شده توسط رهبران قابل اطمینان تیمی مقاوم را ایجاد میکند که میتواند به راحتی از میان مشکلات پیش آمده عبور کند.

توانایی آموزش و منتورینگ:

یکی دیگر از توانایی هایی که رهبران را با دیگر رقبا متمایز میکند توانایی تدریس و منتورینگ است.

غالبا این مهارت مستلزم این است که رهبران کمتر به خود بپردازند و بیشتر در مورد چگونگی موفقیت تیم خود فکر کنند.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .