‎اهمیت رهبری در سازمان ، گروه و تیم

‎به‌عنوان یک رهبر شما وظیفه دارید که به پیشرفت افراد تیم و گروه خود کمک کنید و نسل بعدی رهبران را آماده کنید. این کار دلیل اهمیت رهبری در سازمان،گروه و تیم شما است . تصمیمی که شما در رابطه با پیشرفت افراد می‌گیرید بر روی تیم شما اثر مستقیم دارد زیرا شایستگی رهبری شما در این زمینه به گروه و تیم کمک می‌کند تا همه استعداد‌هایی که دارند را ارتقا دهند و به کارشان متعهد شوند. رهبران توانمند می‌دانند چطور استعداد‌های دیگران را شکوفا کنند

‎در مدیریت یک سازمان، رهبری یک نقش بسیار مهم است که به رسیدن اهداف سازمان کمک می‌کند. اهمیت رهبری در سازمان کاملا واضح است

‎رهبر کسی است که توانایی ایجاد ارتباطات قوی را دارد، برای اعضای تیم ایجاد انگیزه می‌کند ،آن‌ها را راهنمایی می‌کند و روحیه می‌دهد و باعث افزایش اعتمادبه‌نفس و هماهنگی تیم می‌شود

‎تفاوت های اساسی مدیریت و رهبری عبارتند از

‎مدیر افراد را در جهت اهداف سازمانی راهنمایی

‎ هماهنگ می کند ، اما نفوذ رهبری در دیگران الزاما برای رسیدن به اهداف سازمانی نیست. یعنی رهبر هدف های منحصر به فردی دارد که با هدفهای سازمانی یکی نیستند 

‎در رهبری سلسله مراتب مهم نیست ، یعنی هر فردی در سازمان ، گروه و تیم موفق به نفوذ در رفتار دیگران شود رفتاری رهبرانه کرده است ، اما مدیریت بستگی به جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی دارد

‎قدرت مدیر ریشه رسمی دارد ، اما رهبران جایگاهی قدرتمند در سازمان دارند و قادر به انجام هر کاری هستند