رهبران تحول آفرین
رهبران تحول آفرین

رهبران تحول آفرین کسانی هستند که با استفاده از قدرت بصیرت و شخصیت خود این توانایی را دارند که الهام بخش کارکنانشان باشند و انتظارات،درک و انگیزه آنها را برای کار و رسیدن به اهداف تغییر دهند.

رهبران تحول آفرین از طرف کارکنانشان مورد اعتماد،احترام و تحسین قرار می گیرند.

در این مقاله ما قصد داریم ۴ویژگی رهبر تحول آفرین را بیان کنیم:

تحریک فکری کارکنان:

رهبران تحول آفرین علاوه بر به چالش کشیدن وضعیت موجود کمک می کنند که خلاقیت میان کارمندان افزایش پیدا کند و آنها را تشویق می کنند که روش های تازه ای را برای انجام کار ها کشف کنند.

تاثیرگزاری فردی:

رهبران تحول آفرین کارمندان را به صورت فردی حمایت و تشویق می کنند و خطوط ارتباطی بین خود و کارکندان را باز میگذارند تا بتوانند در رابطه با آنها فردی حمایت کنند و تشویق گر باشند و این کار باعث می شود که کارمندان بتوانند به راحتی ایده های خود را به اشتراک گذارند.به این ترتیب رهبران می توانند از مشارکت منحصر به فرد هر یک از افراد به طور مستقیم استفاده کنند.

الگو بودن برای کارکنان:

رهبران تحول آفرین برای کارکنان مانند یک الگوی تقلیدی هستند به این صورت که کارمندان به رهبران اعتماد دارند و به او احترام می گذارند و رهبر را به عنوان یک الگوی تقلیدی انتخاب می کنند و ایده های خود را درون خود می پرورانند.

انگیزه بخشی به کارکنان:

رهبران تحول آفرین چشم انداز روشنی دارند و می توانند به فعالیت های کارکنان شکل مناسبی بدهند این رهبران همچنین این توانایی را دارند که به کارکنان کمک کنند تا اشتیاق و انگیزه کافی را برای به ثمر رساندن اهداف کسب کنند.

به طور کلی سبک رهبری تحول آفرین زمانی بیشترین تاثیر را دارد که به طور مناسب به کار گرفته شود و شاید برای همه موقعیت ها مناسب نباشد.در برخی موارد ممکن است گروه ها به سبک مدیریتی استبدادی تری نیاز داشته باشند که کنترل بیشتری روی آنها باشد و جهتمندی بهتری داشته باشند.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .