به وجود اوردن فرهنگ مطلوب برای رشد و گسترش تجزیه‌وتحلیل، نیازمند رهبری متفکرانه است. فقط اینده‌نگر ترین سازمان‌ها شجاعت لازم برای ایجاد بخش تجزیه‌وتحلیل را دارند و مطمئن می شوند رهبران کسب‌وکار به آن دسترسی دارند و از آن استفاده می‌کنند . صنایع زیان دیده از بحران‌ سرمایه‌های قبلی مانند بانکداری، میل زیادی به ‌سرمایه‌گذاری روی تحلیل و به‌کارگیری آن برای مدیریت ریسک دارند.

پیشتاز در عرصۀ تحلیل، نیازمند اعتماد به تحلیلگران و در اختیار گذاشتن آزادی کافی برای پیشرفت کارشان است. درهرحال وظیفۀ آن‌ها نمایش تهدیدهایی است که هیچ‌وقت آن‌ها را نمی‌بینید. شما قادر نیستید برای مدیریت چنین وظایفی کرنومتر و چک‌لیست دست بگیرید.

بحران‌هایی وسیعی که روی همه اثر گذار است هیچکسس پاسخ روشنی درباره‌ آن ندارد و گمان های زیادی هم دارند،  برای طرح پرسش‌های صحیح یادآوری بسیار خوبی هستند. تجزیه‌وتحلیل موجب سرافرازی شرکت‌ها در زمینۀ یادگیری و تطبیق‌پذیری خواهد شد. وقتی دنیا گرفتار بحران شد، کمپانی‌هایی می‌توانند از آن بگذرند که سریع‌تر از دیگران یاد می‌گیرند. کمپانی‌های باهوش امروز روی تحلیل انرژی می‌گذارند و هزینه می‌کنند تا از اتفاقات آینده سبقت بگیرند.

برگرفته از نوشتار‌های کیسی کوزیرکوف