دومی کوچینگ
خدمات کوچینگ

خدمات کوچینگ (پیشرفت فردی) : کوچ یا مربی فردی است که بدون قضاوت در جهت اهداف فرد به او کمک می‌کند تا هدف و مسیرش را پیدا کند و

با خود شفاف شود و سپس در طول مسیر با او همراه می‌شود و در تصمیم‌گیری به او کمک می‌کند.

اگر در مرحله‌ای از زندگی احساس می‌کنید که نیاز دارید تا راه خود را پیدا کنید،

یا در مساله‌ای دچار مشکل شده‌اید، با برگزاری جلسات کوچینگ می‌توانید راه خود را پیدا کنید.

درصورتی که نیاز به یک کوچ حرفه‌ای دارید با من در ارتباط باشید.