خدمات کوچینگ(همکاران): کوچ فردی است که بدون قضاوت به افراد کمک می‌کند تا مسیر خود را پیدا کنند و به موفقیت برسند.

تفاوت کوچ با مشاور، تفاوتی بنیادین است. کوچ به هدف اصلی و اطلاعات و تجربیات فرد تکیه می‌کند و هدف در رساندن فرد به خود‌اگاهی و شفافیت با خود است.

در صورتی که تمایل دارید به روش کوچینگ باعث پیشرفت افراد و سازمان ها شوید با من در ارتباط باشید.