خدمات کوچینگ(استارت‌آپ ها): کوچ یا مربی فردی است که به افراد کمک می‌کند تا با ایجاد شفافیت و کسب درک بهتر از هدف و وضعیت بتواند تصمیمات بهتر و خوبی بگیرد.

کوچ با یک مشاور تفاوت بنیادین دارد. کوچ برپایه‌ی ایجاد شفایت فرد با خود به او کمک می‌کند تا تصمیمی به روش منحصر به فرد خود بگیرد و مسیر موفقیت خود را کشف و طی کند.

افراد تیم‌ها جهت تنظیم هدف، هماهنگی بهتر و ایجاد شفافیت در آنچه که برایش مبارزه می‌کنند به یک کوچ نیاز دارند.

در مدل اسکرام، فرد اسکرام مستر می‌تواند با استفاده از تکنیک های کوچینگ تیم را قدرتمند سازد.

جهت دریافت آموزش و خدمات کوچینگ و یا حل مسائل برای افراد در سطوح رهبری و هدایتگری با من در ارتباط باشید