MBTI یک روش معتبر و رسمی جهت شناسایی شخصیت فرد است. شخصیتی که از آغاز تولد در فرد وجود داشته و تا آخر عمر ثابت است.

شناخت شخصیت درونی به فرد و تیم کمک می‌کند تا با نقاط قوت و ضعف خود بیشتر آشنا شود و برنامه ریزی صحیح و انتخاب‌های مناسب داشته باشد.

شما با فراگیری MBTI قادر خواهید بود به افراد و تیم‌ها کمک کنید تا مسیر رشد و پیشرفت خود را بهتر طی کنند.

در صورت تمایل به فراگیری MBTI و کسب اطلاع از نحوه‌ی آموزش آن به صورت منتورینگ با من در ارتباط باشید.