MBTI یک روش معتبر و رسمی جهت شناسایی شخصیت فرد است. شخصیتی که از آغاز تولد در فرد وجود داشته و تا آخر عمر ثابت است.

شما با شناخت این روش میتوانید در قدم اول شخصیت خود و سپس تیپ شخصیتی افراد مجموعه‌ی خود را بشناسید و با استفاده از این شناخت میتوانید آرایش بهتر افراد در موقعیت‌های مناسب را داشته باشید.

به این تریتب بهره‌وری افراد را به حداکثر رسانده و با ایجاد محیط بهتر روحیه‌ی افراد مجموعه را بالا ببرید.

جهت فراگیری MBTI و آگاهی از روش‌های استفاده از آن در مجموعه‌ی خود با من در ارتباط باشید.