MBTI یک روش معتبر و رسمی جهت شناسایی شخصیت فرد است. شخصیتی که از آغاز تولد در فرد وجود داشته و تا آخر عمر ثابت است.

شناخت MBTI به اعضای سازمان کمک می‌کند تا با تیپ های شخصیتی یکدیگر بیشتر آشنا شوند

و بتوانند رابطه‌ی خود را با سایر اعضا در سطح بهتری بالا ببرند.

از طرفی مدیران سازمان با داشتن ای ابزار مدیریتی قوی می‌توانند موقعیت های شغلی افراد سازمان را بهتر انتخاب کنند و با توجه به نقاط قوت ذاتی آنها، بهره‌وری سازمان را بالا ببرند.

جهت آموزش MBTI به مدیران و پرسنل سازمان با من در ارتباط باشید.