MBTI یک روش معتبر و رسمی جهت شناسایی شخصیت فرد است. شخصیتی که از آغاز تولد در فرد وجود داشته و تا آخر عمر ثابت است.

تیم مهمترین بخش هر استارت‌اپ هست که باید اعضای آن از بااستعدادترین افراد در درست‌ترین موقعیت انتخاب شود.

با انجام تست MBTI افراد تیم با شخصیت خود و سطح انتظار شخصیتی بقیه افراد تیم آشنا می‌شوند و سطح انتظار خود را می‌توانند با آن تطبیق دهند و همچیین اعضا با توجه به نقاط قوت و ضعف تیپ شخصیتی خود می‌توانند جایگاه خود را در تیم بهتر شناسایی کنند.همچنین جهت فراگیری MBTI و آشنایی با روش استفاده از آن در افزایش قدرت تیم با من در ارتباط باشید.